Вплив субстратів на продуктивність маточників вегетативних підщеп яблуні

УДК 634.1:631.541.11

Вплив субстратів на продуктивність маточників вегетативних підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) / Грицай О. В. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 114-121. Бібліогр.: 10 назв. – укр.

Проведено оцінку впливу різних органічних субстратів на якість кореневої системи і вихід стандартних відсадків яблуні в умовах правобережної частини західного Лісостепу України. Встановлено, що їх вихід збільшується при застосуванні субстратів з органічними домішками (тирсою, торфом і перегноєм). Виявлено залежність від їх складу площі листкової пластинки відсадків. Здатність останніх до вкорінення зросла при використанні субстратів. Довжина зони вкорінення збільшилась у всіх досліджуваних вегетативних підщеп у варіанті грунт+торф, що пояснюється властивостями цієї суміші, щільністю і тепловим режимом.

Ключові слова: клонова підщепа, грунтосуміш, ріст урожайності, товарність, коренеутворення, коренегенез.
3 табл., 1 іл.

<< Назад