Вплив стимуляторів росту на ризогенез живців лаванди вузьколистої

УДК 582.929.4:551.583.2:632.931.1

Вплив стимуляторів росту на ризогенез живців лаванди вузьколистої (Lavandula аngustifolia) / Кременчук Р.І. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 172-178. Бібліогр.: 11 назв. – укр.

Експериментально досліджено прийоми живцювання лаванди вузьколистої. Визначено вплив стимуляторів: β-індолілмасляної (ІМК) та бурштинової кислот і гібереліну – на вкорінення її зелених живців. Виявлено, що перші два стимулятори максимально ефективні в концентрації 420 мг/л. Це сприяє високому відсотку вкорінення – 80-90. Гіберелін проявив себе як непридатний стимулятор, оскільки при його використанні число вкорінених живців було значно меншим, ніж у контрольному варіанті.

Ключові слова: лаванда вузьколиста, стимулятори росту, живці, розмноження, концентрація, вкорінення.
3 табл.


<< Назад