Вплив позакореневої обробки дерев яблуні на накопичення аскорбінової кислоти плодами у процесі їх росту і розвитку

УДК 631.576:634.11:577.164.2

Вплив позакореневої обробки дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) на накопичення аскорбінової кислоти плодами у процесі їх росту і розвитку / Шевчук Л.М., Вінцковська Ю.Ю. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 100-106. Бібліогр.: 14 назв. – укр.

Представлено результати досліджень щодо визначення впливу позакореневої обробки дерев яблуні, вирощених у правобережній частині Лісостепу України, препаратами, нешкідливими для рослинного та людського організму. Виділено оптимальні строки обробки для підвищення вмісту вітаміну С у плодах протягом їх росту і розвитку. Встановлено, що використання Атоніка Плюс перед другою хвилею опадання зав’язі та перед збором яблук сприяє збільшенню кількості аскорбінової кислоти в літнього сорту Ямба та зимового Мавка. При обробці Вапор Гардом під час другої хвилі опадання у плодах першого з сортів вміст вітаміну С підвищився, а для Мавки оптимальним є використання даного препарату при першій хвилі. Відмічено, що гідротермічний коефіцієнт (ГТК) за період від початку вегетації до збирання врожаю також впливав на накопичення у плодах аскорбінової кислоти.

Ключові слова: плоди яблуні, позакоренева обробка, фітостимулятор Атонік Плюс, ан-титранспірант Вапор Гард, аскорбінова кислота, ГТК.
1 табл., 1 іл.


<< Назад