Ушкодження плодів вишні вишневою мухою

УДК 632.038:631.526.32:634.23:632

Ушкодження плодів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) вишневою мухою (Rhagoletis cerasi L.) / Василенко В.І., Мойсейченко Н.В., Китаєв О.І. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 89-93. Бібліогр.: 11 назв. – укр.

Представлено результати шестирічних досліджень сортів вишні, що проведені в дослідних насадженнях Інституту садівництва НААН, з проблеми ушкодження плодів вишневою мухою. Встановлено, що плоди сорту Петрова родінка менш схильні до пошкодження названою комахою, завдяки ранньому терміну їх достигання. Сорти Хейман і Гріот Джеллі мають свої переваги за рахунок індивідуальних особливостей рослин. Водночас у Супутниці та Музи відмічено значні ушкодження плодів досліджуваним шкідником.

Ключові слова: сорт, шкідник, вишнева муха, пошкодження, плоди, дозрівання, послаблення дерев.
1 табл., 1 іл.


<< Назад