Стійкість калістефусу китайського до фузаріозу залежно від інтенсивності забарвлення суцвіть

УДК 635.939.982.631.528

Стійкість калістефусу китайського (Callistephus chinensis (L.) Neеs.) до фузаріозу (Fusarium) залежно від інтенсивності забарвлення суцвіть / Рудник-Іващенко О.І., Шевель Л.О. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 93-100. Бібліогр.: 10 назв. – укр.

В результаті трьохрічних досліджень визначено ступінь ураження рослин калістефусу китайського фузаріозом залежно від забарвлення суцвіть і погодних умов року, а також показано розвиток захворювання різних сортів у межах сортотипу в Київській області. Встановлено, що стійкість досліджуваної культури до вказаної хвороби є сортовою, генетично закріпленою ознакою та не залежить від кольору суцвіть. Так, із 30 сортів експериментальної колекції з рожевим забарвленням названих органів рослин протягом років досліджень найвищий рівень стійкості (83,3%) був відмічений у 2015 р. при різному кольорі суцвіть, а відповідний показник ураження (6,7%.) при білому зафіксовано у 2013 р.

Ключові слова: калістефус китайський, погодні умови, ознаки, генетична залежність, ступінь ураження, стійкість.
2 табл.<< Назад