Шовковиця: її реалії та майбутнє в Україні

УДК 630*232.1:674

Шовковиця (Morus L.): її реалії та майбутнє в Україні / Рудник-Іващенко О.І., Сухомлин Л.В. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 45-49. Бібліогр.: 15 назв. – укр.

Подано історичну довідку про походження та розповсюдження тутового шовкопряду: початок шовківництва, перші насадження на території України, науково-дослідні роботи з селекції та інтродукції шовковиці як у нашій країні, так і за її межами.
Проаналізовано результати досліджень, спрямованих на розробку нових методів створення тетраплоїдних сортів шовковиці білої, призначених для виробництва плодів. Названо найперспективніші новостворені сорти вітчизняного походження, наведено результати наукового співробітництва з іноземними дослідницькими установами. Представлено коротку інформацію про вивчення, розмноження та перспективність наукових розробок з вирощування шовковиці плодового та декоративного напряму використання в Інституті садівництва НААН.

Ключові слова: видове різноманіття, сорти, селекція, інтродукція, поліплоїдія, плоди, смакові якості.


<< Назад