Ріст і розвиток рослин та якість урожаю смородини чорної залежно від застосування мульчування та зрошення

УДК 634.723.1

Ріст і розвиток рослин та якість урожаю смородини чорної (Ribes nigrum L.) залежно від застосування мульчування та зрошення / Постоленко Л.В. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 107-114. Бібліогр.: 7 назв. – укр.

Представлено результати оцінки процесів росту, розвитку і якості врожаю рослин сортів смородини чорної за різних систем утримання ґрунту у прикущових смугах і наявності зрошення. В результаті досліджень, проведених у 2010-2015 роках, встановлено, що на строки проходження фенологічних фаз кущів впливають погодно-кліматичні фактори, біологічні особливості сортів і рівень забезпечення вологою. Застосування як мульчі агроволокна та плівки обумовило більш ранній початок вегетації (на один), а початок і кінець цвітіння та настання збиральної стиглості на один-два дні у всіх сортів, які вивчалися, порівняно з контролем. Найбільшу довжину грон у їх рослин відмічено при сумісному використанні зрошення та агроволокна. Кількість ягід  у гроні при використанні агроволокна або соломи була більшою, ніж у контрольному варіанті (чорний пар).

Ключові слова: чорна смородина, гроно, ягода, сорт, ріст, приріст, мульчування, зрошення, кущ.
3 табл.


<< Назад