Придатність плодів кизилу до заморожування

УДК 631.634.33:631.569

Придатність плодів кизилу (Cornus mas L.) до заморожування / Постоленко Є.П. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 142-148. Бібліогр.: 8 назв. – укр.

Представлено результати досліджень по зберіганню плодів кизилу сортів Михайлівський та Лук’янівський у замороженому стані протягом шести місяців. Науково обґрунтовано особливості збереження їх якості під час заморожування у повітряному середовищі розсипом та у цукрових сиропах 20- і 40%-ної концентрацій. Встановлено, що збереженість аскорбінової кислоти і антоціанів в ягодах, заморожених у сиропі, після зберігання на протязі вищевказаного періоду відповідно в 1,3-1,5 та 1,5-1,9 раза вища порівняно з повітряним середовищем. За комплексом основних показників якості виділено сорти, плоди яких придатні до заморожування.

Ключові слова: кизил, якість, заморожування, цукрові сиропи, біохімічний склад, збереженість.
3 табл., 2 іл.


<< Назад