Оцінка якості плодів і врожайності вітчизняних та інтродукованих сортів абрикоса в умовах правобережного Лісостепу України

УДК 634.224:631.521

Оцінка якості плодів і врожайності вітчизняних та інтродукованих сортів абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.)  в умовах правобережного Лісостепу України / Галич О.В. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 16-21. Бібліогр.: 6 назв. – укр.

Представлено дані колекційного вивчення 19 інтродукованих і вітчизняних сортів абрикоса у Правобережному Лісостепу України. Проведено оцінку врожайності, якісних по-казників, а також досліджено хімічний склад плодів. Виділено сорти, кращі за комплексом різних ознак: Вєтєран Сєвастополя, Мелітопольський чорний, Київський красень, Ялтінскій пасинок, Молдавскій олімпієц, Перуд, Молдавскій юбілєйний, які доцільно залучати до селекційного процесу і садівничих насаджень.

Ключові слова: абрикос, сорт, кісточкові культури, урожайність, селекція, інтродуковані сорти, скороплідність, селекційний процес.
2 табл.


<< Назад