Оцінка придатності плодів перспективних сортів і гібридних форм червоних і білих порічок до різних видів переробки

УДК 631.576:634.72:631.569:664.857:664.856

Оцінка придатності плодів перспективних сортів і гібридних форм червоних і білих порічок (Ribes rubrum L.) до різних видів переробки / Терещенко Я. Ю., Войток Т.І. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 128-136. Бібліогр.: 15 назв. – укр.

Представлено результати досліджень стосовно придатності плодів чотирьох сортів порічок (Дарниця, Ласуня, Сніжанка, Виборова) та гібридної форми 85-1-5 до швидкого заморожування та різних видів переробки, зокрема, на желе та натуральний сік. Протягом періоду роботи визначали вміст сухих розчинних речовин (СРР), органічних титрованих кислот, цукрів та аскорбінової кислоти у свіжих і дефростованих ягодах і соку, а також проводили загальну дегустаційну оцінку готової продукції. За комплексом основних показників якості було виділено сорти, плоди яких придатні для вищезгаданих процесів.

Ключові слова: плоди порічки, дефростація, натуральний сік, желе, період зберігання, вміст сухих розчинних речовин, органічні титровані кислоти, вітамін С, цукри, загальна дегустаційна оцінка.
2 табл., 3 іл.

<< Назад