Оцінка антагоністичних властивостей штамів бактерій роду (Р.)  Bacillus

УДК  632. 937

Оцінка антагоністичних властивостей штамів бактерій роду (Р.)  Bacillus / Бойко М.В., Патика Т.І., Патика М. В., Вінцковська Ю.Ю. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 148-154. Бібліогр.: 12 назв. – укр.

Досліджено антагоністичні властивості штамів р. Bacillus (B. thuringiensis 87/3, відселектований in vitro, і B. thuringiensis 800 – референтний штам) щодо тест-організму Venturia spp. (збудника парші яблуні). Під впливом B. thuringiensis 87/3 відбуваються значні зміни морфогенезу мікроміцетів, зокрема, прояв характерних зон лізису, змінюється щільність, товщина та напрямок росту міцелію, а також ступінь інгібування проростання конідій у межах 86-93 %. Показано різницю в ступені інгібуючої дії культуральної рідини штамів B. thuringiensis на тест-культури р. Fusarium spp. – від 54,0 до 60,0 %. Встановлено, що метаболіти спороутворюючих бактерій, поряд з ентомоцидною активністю стосовно фітофагів, представляють значний інтерес відносно міжмікробної взаємодії та як основа біопрепаратів поліфункціональної дії, що характеризуються вибірковою активністю і не порушують природний біоценоз.

Ключові слова: Bacillus thuringiensis, антагоністична активність, фітопатогенні організми, титр спор, культуральна рідина, мікробні препарати.
2 іл.


<< Назад