Особливості виробництва плодів і ягід в Україні господарствами різних категорій

УДК 338.439.4:634.1.076:634.7

Особливості виробництва плодів і ягід в Україні господарствами різних категорій / Сало І.А. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 178-187. Бібліогр.: 12 назв. – укр.

Проаналізовано рівень виробництва плодів і ягід різними категоріями господарств: сільськогосподарськими підприємствами та господарствами населення. Останнім  належить основна позиція у забезпеченні потреб у плодах і ягодах, хоч вироблена ними продукція вважається  неконкурентоспроможною на світовому ринку. Головними причинами їх діяльності є можливість забезпечувати себе продуктами плодівництва та ягідництва, а також отримувати при продажу додатковий доход, що особливо актуально за низької купівельної спроможності населення. З огляду на значну частку вибуття з виробничого циклу багаторічних промислових насаджень і нестачу інвестицій на їх відтворення існує необхідність дійової державної підтримки всіх категорій господарств.

Ключові слова: галузь садівництва, плоди, ягоди, виробництво, господарства населення, відтворення.
1 табл., 1 іл.


<< Назад