Особливості використання деяких клонових підщеп кісточкових культур  для вирощування  черешні

УДК 634.20:631.541.1:631.153.7

Особливості використання деяких клонових підщеп кісточкових культур  для вирощування  черешні  (Cerasus avium Moench.) / Васюта С.О.,  Рябий В.Я. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 65-72. Бібліогр.: 10 назв. – укр.

Подано коротку характеристику основних клонових підщеп для черешні (Л-2, Колт, ВЦ-13, ЛЦ-52, ВСЛ-2, GiSeLA-5), придатних для використання в інтенсивних технологіях вирощування цієї культури і достатньо стійких до комплексу шкідливих біотичних та абіотичних стресів, що забезпечує їх високу адаптивність до несприятливих факторів середовища в різних зонах плодівництва. Рекомендовано найбільш оптимальні методи для розмноження цих форм. Наведено експериментальні дані про поведінку сортів черешні на цих підщепах у розсаднику та в саду в умовах України та зарубіжжя.  Правильний підбір високоякісних підщеп для певної зони садівництва дозволить створювати насадження інтенсивного типу і максимально реалізовувати їх потенційну продуктивність.

Ключові  слова:  кісточкові культури, черешня, підщепи, методи розмноження, адаптивність,  розсадник, інтенсивні технології. 
4 іл.


<< Назад