Особливості ультраструктурної організації клітин мезофілу малини за умов вірусної інфекції

УДК 634.71: 632. 38

Особливості ультраструктурної організації клітин мезофілу малини (Rubus idaeus) за умов вірусної інфекції / Таранухо М.П., Ковалишина Ю.М. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 166-172. Бібліогр.: 23 назв. – укр.

Проведено порівняльне вивчення здорового і хворого листя  малини з метою визначення ступеня впливу різних вірусів на анатомічну структуру уражених ними рослин.
При наявності зовнішніх аномалій у вигляді мозаїчностей, плямистостей, котрі можуть бути викликані багатьма патогенами, та відсутності механічної інокуляції збудника соком доцільно застосувати метод електронної мікроскопії, що дозволяє виявити в ураженій клітині структури, які відсутні у здоровій. У цій же клітині відмічено аморфні та кристалічні включення. Вони являють собою надлишковий матеріал, утворений клітиною, котрий внаслідок блокування багатьох метаболічних процесів відкладається у вигляді флоемного білка. Крім того, в ураженій клітині виявлено цілий ряд морфологічних і структурних змін клітинних органел.

Ключові слова: малина, біологічне тестування, вірусні хвороби та частки, рослини-індикатори, анатомічна структура, клітина, електронна мікроскопія.


<< Назад