Культура яблуні в Україні

УДК 634.11:631.111:631.541.1:631.17

Культура яблуні (Malus domestica Borkh.) в Україні / Бублик М.О., Гриник І.В., Барабаш Л.О., Фризюк Л.А., Болдижева Л.Д., Гаврилюк В.Г. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 187-201. Бібліогр.: 15 назв. – укр.

Розглядаються основні питання культури яблуні в Україні. Подано історичну довідку про вирощування яблуні  з середини двадцятого століття до наших днів, і визначено головні регіони для промислового вирощування яблуні. Площа придатних земель в країні становить 15,8 млн. гектарів, загальна площа насаджень яблуні – 106,1 тис. га. На найбільш придатних  грунтах  у західному Лісостепу та Придністров’ї розміщено близь-ко 41% садів  яблуні.
Виробництво садивного матеріалу зосереджено, головним чином, у чотирьох регіонах: 38% – на Поділлі та у Придністров’ї, 15 – у Закарпатті, 17 – на Миколаївщині і 20% – на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Донеччині.
За останні п’ять років вирощувалося щорічно в середньому близько 1,1 млн. т яблук, з них майже 70% – у господарствах населення в основному для забезпечення власних потреб у свіжих плодах.
Представлено характеристику основних та перспективних сортів і підщеп, а також технології вирощування плодів.

Ключові слова: історія та основні регіони вирощування яблуні, виробництво садивного матеріалу, сорти, підщепи, зберігання та маркетинг яблук в Україні.
2 іл.

<< Назад