Дослідження зимостійкості рослин сортів ожини за допомогою вимірювання електропровідності пагонів

УДК 634.717:632.111:537.312.6

Дослідження зимостійкості рослин сортів ожини (Rubus subg. eubatus Focke) за допомогою вимірювання електропровідності пагонів / Телепенько Ю.Ю. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 202-209. Бібліогр.: 6 назв. – укр.

Наведено результати досліджень електропровідності тканин пагонів кущів 25 сортів ожини в різні періоди (на початку періоду спокою рослин та після дії на них мінусових температур). Поряд з цим, визначено рівень фактичної морозостійкості сортів, які вивчались, у польових умовах під впливом мінімально низьких температур. Аналіз отриманих даних виявив кореляційний зв'язок між досліджуваними показниками, зокрема залежність зимостійкості кущів від їх архітектоніки.

Ключові слова: ожина, електропровідність тканин пагонів, морозо- та зимостійкість, адаптивні властивості, індексований бал пошкодження.
1 табл., 4 іл.


<< Назад