Дія сорто-підщепних комбінувань і вставок на функціональний стан листкового апарату дерев груші

УДК 634.13:631.541.1:581.132.1

Дія сорто-підщепних комбінувань і вставок на функціональний стан листкового апарату дерев груші (Pirus communis L.) / Груша В. В., Китаєв О. І., Ходаківська Ю. Б. // Садівництво. – 2017. – Вип. 72. – С. 58-64. Бібліогр.: 15 назв. – укр.

Наведено результати дослідження функціонування листкового апарату дерев різних сорто-підщепних комбінувань груші і вставок. Функціональний стан рослин визначали за допомогою приладу «Флоратест» шляхом вимірювання індукційних змін флуоресценції хлорофілу листків. За коефіцієнтом плато KpL в сорто-підщепних комбінаціях вірусної інфекції не виявлено. Використання вставки Пірогном (пгн) довжиною 20 і 40 см зменшує силу росту дерев і як мінімум не знижує інтенсивність фотосинтетичних процесів у хлоропластах листків.

Ключові слова: сорти груші, вставки, флуоресценція хлорофілу, фотосинтетична актив-ність, адаптивність, листковий апарат.
1 табл., 2 іл.


<< Назад