Вплив способів зрошення на розвиток хвороб  персика та абрикоса 

УДК 634.21/634.24:632.1/4:631.67  

Вплив способів зрошення на розвиток хвороб  персика (Persica vulgaris  Mill.) та абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.) / Нагорна Л.В. // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С. 128-134. - Бібліогр.: 9 назв. – укр.

Представлено результати  багаторічного вивчення дії впливу зрошення  на розвиток основних хвороб персика й абрикоса. Встановлено, що різні способи мікрозрошення неоднаково впливають на поширення плодової гнилі (зб. Monilia cinerea Bonоrd (Her.) Sacc.), гномоніозу абрикоса (зб. сумчастий гриб Gnomonia erithrostoma (Fr.) Auersw. F. armeniaca з конідіальною стадією Septoria pallens Sacc.) та  клястероспоріозу персика (зб. Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderhig). У насадженнях з комбінованим зрошенням складаються більш сприятливі мікрокліматичні умови для розвитку хвороб, ніж при підкроновому дощуванні. Показники  поширення та розвитку патогенів при цьому більшою мірою (у 1,5-1,8 раза) зростали при першому з цих способів зрошення. Ураження   персика кучерявістю листя (зб. Taphrina deformans Tul.)  та абрикоса моніліальним опіком (зб. Monilia cinerea Bonоrd (Her.) Sacc.) істотно не різнялися по варіантах і становило відповідно 24,1-26,4 і 7,5-10,0%.
3 табл.

Ключові слова: персик, абрикос, моніліоз, клястероспоріоз, гномоніоз, кучерявість листя, поширення та розвиток хвороб.

<< Назад