Вплив форми крони на продуктивність дерев черешні у південному Степу України

УДК 631.542.3[634.1:631.559/634.23(477.7)

Вплив форми крони на продуктивність дерев черешні (Cerasus avium Moench.) у південному Степу України / Барабаш Т.М. // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С. 77-84. - Бібліогр.: 14 назв. – укр.

Продуктивність садів черешні в умовах південного Степу України у значній мірі визначається погодними умовами, біологічними особливостями сортів, формою крони та закладанням і збереженістю генеративних бруньок. В результаті багаторічних досліджень встановлено, що дерева трьох сортів цієї культури, що вичалися щеплені на сіянцях магалебки, з кущоподібною формою крони у 2 рази активніше обростають букетними гілочками в порівнянні з традиційною розріджено-ярусною. Як наслідок скорочується на два роки тривалість їх вступу у плодоношення, а продуктивність насаджень зростає в 1,8 раза. Це підтверджується сильною кореляційною залежністю (r=0,893±0,0011) та більшим питомим навантаженням урожаєм (на 58%) на одиницю поперечного перерізу штамба та проекції крони, без погіршення якості плодів не. Загущені кущоподібні крони необхідно обрізувати з утворенням світлових воронок.
1 табл., 1 іл.

Ключові слова: черешня, форма крони, букетна гілочка, цвітіння, зав’язь, продуктивність.

<< Назад