Визначення забезпеченості грунту доступними для рослин формами макроелементів і регулювання мінерального живлення плодових дерев

УДК 631.4:634.1[577.118+62-5/549]:631.52

Визначення забезпеченості грунту доступними для рослин формами макроелементів і регулювання мінерального живлення плодових дерев / Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С. 106-115. - Бібліогр.: 13 назв. – укр.

Доведено доцільність використання комплексу діагностичних параметрів, які передбачають врахування реальних потреб плодових рослин у живленні через контроль активності фізіолого-біохімічних процесів, спрощують проведення аналітичних робіт з визначення забезпеченості ґрунту і рослин поживними елементами, дозволяють прогнозувати зміни в часі різних форм NPK у ґрунті та листі дерев для оперативного керування мінеральним живленням яблуні і груші. Розроблені методами комплексної рослинно-грунтової діагностики дають можливості встановлювати оптимальні системи удобрення інтенсивних насаджень зерняткових культур в умовах півдня України, тобто таке поєднання доз, строків і способів внесення добрив, яке забезпечує підтримання певного рівня показників мінерального режиму ґрунтів і фотосинтетичної діяльності листя для досягнення запланованого рівня врожайності.
1 табл., 2 іл.

Ключові слова: рослинна та ґрунтова діагностика, мінеральне живлення, оптимальна система удобрення, інтенсивні насадження, яблуня, груша.

<< Назад