Вітчизняний ринок плодів з погляду класичної ринкової економіки

УДК 338.439.5: 634.1.076

Вітчизняний ринок плодів з погляду класичної ринкової економіки / Сало І.А. // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С. 201-208. - Бібліогр.: 5 назв. – укр.

Розкрито відповідно до положень класичної ринкової економіки особливості зміни рівноваги попиту і пропозиції на вітчизняному ринку плодів під впливом ціни та нецінових детермінант, зокрема, доходів населення, впровадження інтенсивних технологій плодового виробництва, розширення імпортних поставок, зміни цін на товари-субститути. Охарактеризовано за допомогою показників цінової еластичності кількісний вплив зміни попиту і пропозиції плодів на ціни й доходи населення. Встановлено причини, через які попит стає нееластичним, і чинники, що сприяють збільшенню еластичності.
4 іл.

Ключові слова: ринок, плоди, попит, пропозиція, рівновага, ціна, еластичність.

<< Назад