Вегетативне розмножування глоду in vitro

УДК 634.17:581.143.6

Вегетативне розмножування глоду in vitro / Сержук О.П. // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С. 197-201. - Бібліогр.: 11 назв. – укр.

У процесі досліджень найінтенсивніше розмножування глоду in vitro відбувалося при додаванні в живильне середовище від 1,0 до 1,5 мг/л цитокініна, в тому числі 6-БАП на фоні 0,01-0,1 мг/л ауксинів (ІУК). При підвищенні концентрації 6-БАП у середовищі до 2,0 мг/л збільшувався коефіцієнт розмноження, однак спостерігалось утворення вітрифікованих пагонів.
Морфогенна активність залежала від генотипу вихідної рослини, а морфогенез глоду in vitro та коефіцієнт розмноження – від вмісту у живильному середовищі фітогормонів, їх балансу та генотипу ромножуваного матеріалу.
2 табл.

Ключові слова: рід, генотип, глід, мікроклональне розмноження, морфогенез, живильне середовище.

<< Назад