Сорти груші для сучасних насаджень

УДК 631.5:634.12

Сорти груші (Рirus communis L.) для сучасних насаджень / Толстолік Л.М. // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С. 9-14. - Бібліогр.:  11 назв. – укр.

Наведено результати визначення комерційної цінності сортів груші для сучасних насаджень, яке було проведено за ознаками кластерів адаптивності, продуктивності, технологічності і товарності, згідно з розробленою класифікацією. Встановлено, що у ґрунтово-кліматичних умовах південного Степу України головними ознаками, що найсильніше впливають на формування конкурентних переваг сортів, є врожайність, маса, привабливість зовнішнього вигляду і лежкість плодів. Виділено сорти з найвищими значеннями комплексного показника (індексу) комерційної цінності Пектораль, Вікторія, Весільна, Катюша, Янтарна, Марія, Кандидатка) і дано їх коротку характеристику.
2 табл.

Ключові слова: груша, сорт, адаптивність, продуктивність, технологічність, товарність, комерційна цінність.

<< Назад