Сорти абрикоса селекції Мелітопольської ДСС для виробничих насаджень південного Степу України

УДК 634.21/634.1:631.527(477.7)

Сорти абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.) селекції Мелітопольської ДСС для виробничих насаджень південного Степу України / Дунаєва Л.І. // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С. 28-34. - Бібліогр.: 10 назв. – укр.

Наведено результати вивчення нових сортів абрикоса селекції Мелітопольської дослідної станції садівництва ім.Сидоренка ІС НААН за комплексом господарсько-біологічних ознак, а саме: зимостійкістю генеративних бруньок, стійкістю бутонів, квіток і зав’язі до весняних заморозків, стійкістю до моніліального опіку, урожайністю, строками достигання та якістю плодів. Виділено сорти надраннього, раннього, ранньо-середнього та середньопізнього термінів дозрівання, котрі в найбільшій мірі проявили біологічний потенціал продуктивності і якості плодів у південному Степу України: Кумір,  Дар Мелітополя, Тащенакський та Садовий. Впровадження їх у виробництво дозволить одержувати високотоварну та високосмакову продукцію, подовжити період споживання свіжих плодів досліджуваної культури.
1 табл., 5 іл.

Ключові слова: абрикос, сорт, урожайність, маса плодів, стійкість до хвороб, зимостійкість.

<< Назад