Продуктивність різних типів насаджень яблуні на півдні України

УДК 634.11:631.541.11(477.7)

Продуктивність різних типів насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) на півдні України / Расторгуєв О.Б. // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С.57-63. - Бібліогр.: 12 назв. – укр.

Представлено результати багаторічного вивчення впливу різних конструкцій інтенсивних насаджень на ростові процеси дерев, урожайність та економічну ефективність виробництва плодів п’яти сортів яблуні в умовах південного Степу України. Встановлено, що схеми садіння 4 х 0,5 і 4 х 0,75 м та формування крони за системою піллар підвищують продуктивність садів у 2,1-2,6 раза порівняно з 4 х 2 м (форма крони – вільноростучий кущ (контроль).   Водночас створення даного типу насаджень вимагає збільшення виробничих витрат майже у 2 і затрат праці в 1,9 раза в порівнянні з контрольним варіантом. При плануванні закладання садів подібної конструкції, що належать до найбільш інтенсивних, необхідно врахувати наявність у господарстві достатньої суми обігових коштів і трудових ресурсів.
3 табл.

Ключові слова: яблуня, тип насаджень, ріст, маса плодів, продуктивність, економічна ефективність.

<< Назад