Оптимізація сортименту вишні для створення насаджень в умовах південного Степу України

УДК 631.52:634.23.001.26 (477.7)

Оптимізація сортименту вишні (Cerasus vulgaris Mill.) для створення насаджень в умовах південного Степу України / Шкіндер-Барміна А.М. // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С.15-21.– Бібліогр.: 11 назв. – укр.

Наведено результати вивчення сортів вишні селекції МДСС протягом 2004-2013 рр. у південному Степу України, а саме: врожайність, якість плодів, стійкість до несприятливих умов зимового періоду і грибних хвороб. На основі узагальнення даних досліджень визначено кращі зареєстровані сорти для вищевказаної зони, котрі рекомендуються для вирощування у промислових насадженнях: ранньостиглий Ожіданіє, середньостиглі – Гріот мелітопольський, Відродження, Шалунья, Взгляд, пізньостиглі – Воспомінаніє, Ігрушка та Солідарність. Вишнево-черешневий гібрид Сіянець Туровцевої з 2014 р. був занесений до «Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні».
2 табл.

Ключові слова: вишня, сорт, урожайність, строки достигання, середня маса плодів, стійкість до грибних хвороб.

<< Назад