Нові машини для галузі садівництва в Україні

УДК 631.34     

Нові машини для галузі садівництва в Україні / Привалов І.С., Тимошок І.В., Соколов В.О., Майбенко М.І., Петренко С.О. // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С. 209-216. - Бібліогр.:  8 назв. – укр.

Представлено аналіз стану і перспективи розвитку механізації садівництва в Україні.
Наведено дані про розподіл затрат праці на виконання основних технологічних операцій по догляду за плодовими насадженнями. Подано перелік машин, які розробляються або вже розроблені та виготовляються в Інституті садівництва НААН України, їх короткий опис, конструкційні особливості робочих органів і принцип роботи, розподіл за технологічними комплексами для виробництва плодів, ягід і садивного матеріалу. Опис супроводжується фотографіями деяких з них. Представлено результати приймальних і виробничих випробувань машин з відображенням їх технічних і технологічних показників.   
2 табл., 5 іл.

Ключові слова: інтенсивне садівництво, технологічні комплекси та операції, машини, робочі органи, випробування, продуктивність.

<< Назад