Функціональна діагностика елітних гібридних форм вишні звичайної

УДК 631.526.32:634.23:581.144.4

Функціональна діагностика елітних гібридних форм вишні звичайної (Cerasus vulgaris) / Василенко В.І., Мойсейченко Н.В., Китаєв О.І., Груша В.В. // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С. 169-175. - Бібліогр.: 15 назв. – укр.

Наведено результати дослідження функціонування листкового апарату дерев елітних гібридних форм вишні. Функціональний стан рослин вивчали за допомогою портативного флуориметру «Флоратест», визначаючи індукційні зміни флуоресценції хлорофілу листків. Аналіз зелених пігментів в них проводили в спиртових екстрактах, застосовуючи спектрофотометричний метод. За параметрами, що характеризують потенційну фотосинтетичну ефективність і продуктивність дерев визнано найбільш продуктивними форми 3/3 і 3/6. Виявлено досить високу адаптивність листового апарату дерев усіх форм до змін  умов освітленості  за показниками  індукції флуоресценції хлорофілу Fp1 і Fp2 і вмістом зелених пігментів у листі. За коефіцієнтом плато KpL вірусної інфекції не виявлено.
1 табл., 1 іл.

Ключові слова
: елітні гібридні форми вишні, флуоресценція хлорофілу, фотосинтетична активність, адаптивність, продуктивність, листковий апарат, вміст пігментів.

<< Назад