Агрохімічні аспекти доцільності застосування препарату «Теравет» при створенні насаджень яблуні

УДК 631.423.2:631.8:634.11

Агрохімічні аспекти доцільності застосування препарату «Теравет» при створенні насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) / Жук В.М., Козак В.М., Моргун О.В., Ярощук І.Е. // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С. 134-143. Бібліогр.: 12 назв. – укр.

Висвітлено проблему водозбереження та безпечного для довкілля застосування мінеральних добрив. Визначено заходи, що дозволяють частково вирішити її. Обґрунтовано доцільність використання сополімеру «Теравет» при створенні інтенсивних насаджень яблуні. Представлено результати експериментальних досліджень щодо впливу цього препарату, а також органічних і різних доз основних мінеральних добрив на актуальну кислотність, польову вологість, вміст легкодоступних форм азоту, фосфору та калію в ґрунті і на показники росту і закладку плодових утворень у дерев указаної культури. Зроблені попередні висновки стосовно дії «Теравета» на комплекс вищезгаданих показників в рік посадки саду.
7 табл.

Ключові слова: мінеральне живлення, водозбереження, синтетичний суперсорбент, стан дерев, біометричні показники, плодові утворення.

<< Назад