Агроекономічна оцінка двох систем формування малооб’ємної крони дерев яблуні в саду «голландського типу»

УДК 634.11:631.542.3:631.5+33:001.891.55

Агроекономічна оцінка двох систем формування малооб’ємної крони дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) в саду «голландського типу» / Расторгуєв О.Б. // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С. 70-77. - Бібліогр.: 13 назв. – укр.

Представлено результати порівняльної оцінки двох способів формування малооб’ємної крони яблуні (вільноростучий кущ і струнке веретено) за основними показниками росту дерев, продуктивності насаджень та економічної ефективності виробництва плодів в умовах півдня України. Встановлено, що досліджувані способи майже однаково впливали на ростові процеси рослин і продуктивність садів як в окремі роки, так і за весь 16-річний період спостережень. Однак формування крон у вигляді стрункого веретена виявилося більш трудомістким та економічно менш ефективним порівняно з вільноростучим кущем.
3 табл.

Ключові слова: яблуня, форма крони, ріст, урожайність, маса плодів, економічна ефективність.

<< Назад