Вплив умов західного Лісостепу на формування якості плодів яблуні

УДК 631.576:634.11:58.055

Вплив умов західного Лісостепу на формування якості плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) // Вінцковська Ю.Ю. //  Садівництво. – 2015. – Вип. 69. – С. 138-145. –  Бібліогр.: 3 назв. – укр.

Наведено результати досліджень впливу погодних умов періоду росту і розвитку яблук на накопичення в них фізичних та основних біохімічних  речовин. Вивчали плоди сортів білоруської селекції Алєся, Імант, Надзєйни, Сябріна. Встановлено, що погода на вищезгаданому етапі діє на основні біохімічні показники. Це дає змогу спрогнозувати якість майбутнього врожаю. Більша сума активних температур за період  досліджень у 2013 р. сприяла збільшенню маси плодів, кількості в них сухих розчинних речовин (СРР) і цукрів.
5 іл.

Ключові слова: плоди яблуні, погодні умови, сума активних температур >10°С, гідротермічний коефіцієнт (ГТК), опади, маса плоду, вміст сухих розчинних речовин, органічних титрованих кислот, цукрів.

<< Назад