Вплив позакореневої обробки мікро- та макроелементами на ріст і функціональний стан саджанців яблуні у розсаднику

УДК 631.811:631.81.095.337:634.11:631.53.03

Вплив позакореневої обробки мікро- та макроелементами на ріст і функціональний стан саджанців яблуні (Malus domestica Borkh.) у розсаднику // Горб О.С., Кривошапка В.А., Китаєв О.І. //  Садівництво. – 2015. – Вип. 69. – С. 118-126. –  Бібліогр.: 9 назв. – укр.

Досліджено вплив позакореневої обробки мікро- та макроелементами на ріст і функціональний стан саджанців яблуні. Для оцінки біометричних параметрів рослин визначали їх висоту і діаметр, кількість і довжину бічних пагонів, а також площу листкової пластинки. Функціональний стан саджанців оцінювали за показниками оводненості тканин, вмісту і співвідношення хлорофілів у листках. Встановлено вплив погодних умов, та визначено сортову чутливість на дію позакореневого внесення окремих мікро- та макродобрив. Обприскування 3%-ою сечовиною та 0,3%-им бором сприяло збільшенню в листі саджанців усіх сортів кількості азоту на 5-9 % порівняно з контролем. Найбільш ефективною визнано обробку 1%-ою сечовиною та 0,3%-им бором. Останній варіант дозволяє формувати високоякісні розгалужені рослини, що дає змогу прискорити вступ їх у плодоношення.
2 табл.

Ключові слова: яблуня, розсадник, позакореневе обприскування, мікро- та макродобрива, ріст, функціональний стан.

<< Назад