Вплив доз і способів внесення добрив на врожайність, якість плодів яблуні та економічну ефективність їх виробництва в умовах сірого лісового грунту

УДК 631.8:631.96:634.11:631.445.9

Вплив доз і способів внесення добрив на врожайність, якість плодів яблуні (Malus domestiсa Borkh.) та економічну ефективність їх виробництва в умовах сірого лісового грунту // Гриник І. В., Гречковський Д. І. //  Садівництво. – 2015. – Вип. 69. – С. 111-117. –  Бібліогр.: 6 назв. – укр.

Викладено основні результати досліджень по застосуванню кореневого та позакореневого способів удобрення дерев яблуні на сірому лісовому ґрунті. Схема досліду включає вісім варіантів, в яких використовуються різні способи і дози внесення добрив. Показано вплив живлення мінеральними добривами на врожайність, приріст урожаю по відношенню до контролю, біохімічний склад яблук, реакцію сортів на прийоми удобрення і дози. Визначено головні економічні показники: ефективність застосування систем живлення дерев сортів Аскольда і Радогость, окупність затрат, прибуток з 1 га, рівень та індекс рентабельності.
2 табл.

Ключові слова: яблуня, сорти, живлення, добрива, внесення, грунт, біохімічний склад плодів, урожайність, рентабельність, окупність затрат.

<< Назад