Теоретичні аспекти циклічності розвитку ринку плодів в Україні

УДК 330.33.012: 339.13.017: 634.1.076

Теоретичні аспекти циклічності розвитку ринку плодів в Україні / Сало І.А. //  Садівництво. – 2015. – Вип. 69. – С. 207-214. –  Бібліогр.: 11 назв. – укр.

Досліджено особливості розвитку вітчизняного ринку плодів з позиції теорії економічних циклів. Охарактеризовано його фази за обсягами виробництва у ринкових умовах. Визначено можливі причини виникнення криз, і встановлено, що теперішньою фазою є «піднесення». Виявлено довгу хвилю (60 років) розвитку галузі садівництва з багатьма мікроциклами та причини виникнення наступної хвилі у 2000 р. Встановлено оптимальний період для прогнозування ринку плодів, зважаючи на два основних показники формування кон’юнктури – виробництво та обсяги імпортних поставок.    
1 табл., 2 іл.

Ключові слова: економічні цикли, фази, ринок, плоди, рівень виробництва, імпорт.

<< Назад