Стан і перспективи розвитку фермерства в садівництві України

УДК 634: 631. 11

Стан і перспективи розвитку фермерства в садівництві України / Кондратенко П.В., Кондратенко Т.Є., Барабаш Л.О. // Садівництво. – 2015. – Вип. 69. – С. 5-13. Бібліогр.: 3 назв. – укр.

Проаналізовано світовий досвід формування підходів до виробництва садівничої продукції у фермерських господарствах. Розглянуто питання сучасного фермерського руху в Україні. Показано переваги  та недоліки сімейних ферм по відношенню до великих сільськогосподарських  підприємств в організації праці, ставленні  працівників  до своїх обов'язків, зацікавленості в отриманні прибутків. Запропоновано концептуальні положення стратегії  фермерства та посилення його ролі в розвитку галузі садівництва в нашій країні.

Ключові слова: фермерство, підприємництво, кооперація, досвід, організація праці, об'єднання, прибуток, ринок, продукція садівництва, стратегія господарств.

<< Назад