Сортовивчення груші в умовах північної частини Лісостепу України

УДК 631.526.32:634.13:551.2.581

Сортовивчення груші (Рirus communis L.) в умовах північної частини Лісостепу України //Ходаківська Ю.Б. //  Садівництво. – 2015. – Вип. 69. – С. 29-34. –  Бібліогр.: 3 назв. – укр.

Наведено характеристики інтродукованих та вітчизняних сортів груші в умовах північної частини Лісостепу України за фенологічними та фізіологічними показниками, стійкістю до основних хвороб і шкідників і продуктивністю. Виділено кращі з них за господарсько цінними ознаками та рекомендовано для промислових садів і присадибних ділянок. У селекційній практиці як джерело таких ознак відібрані сорти можуть бути використані для формування скороплідності, високої врожайності, стійкості до гідротермічного опіку листя, зимостійкості.
1 табл.

Ключові слова: сорт, груша, скороплідність, продуктивність, ступінь цвітіння, гідротермічний опік, бура плямистість, парша, іржа, мідяниця.

 << Назад