Розробка борозноутворювального робочого органу садосадильної машини

УДК  634.1/.7 : 631.332 : 631.164/165

Розробка борозноутворювального робочого органу садосадильної машини / Тимошок І.В. //  Садівництво. – 2015. – Вип. 69. – С. 199-206. –  Бібліогр.: 6 назв. – укр.

Існуючі робочі органи садосадильних машин активного та пасивного типу не в повній мірі відповідають критеріям якості виконання технологічної операції, надійності та енергоефективності. Відтак існує необхідність розробки такого органу. Згідно з робочою гіпотезою, перспективним може бути орган пасивного типу, який на відміну від клиноподібного сошника, не розсуває ґрунт, а підрізуючи пласт, піднімає його до утворення посадкової борозни. Обґрунтовано геометричні параметри подовжувачів і робочих поверхонь наральника сошника. Визначено залежність сили опору робочого органу від глибини садіння і типу ґрунту.
Наведено результати випробування дослідного зразка.
6 іл.

Ключові слова: садосадильна машина, наральник, робоча поверхня, кут кришення, глибина садіння, тяговий опір, енергоощадність, дослідний зразок.

<< Назад