Результати адаптації деяких сортів Zizyphus jujuba Мill. до умов південного Степу України

УДК 634.662:581.54(477.72)

Результати адаптації деяких сортів Zizyphus jujuba Мill. до умов південного Степу України // Карнатовська М.Ю., Єжов В.М. //  Садівництво. – 2015. – Вип. 69. – С. 66-74. –  Бібліогр.: 26 назв. – укр.

Наведено результати багаторічних спостережень за проходженням фенологічних фаз та морозостійкістю 15 сортів зізіфусу китайської, середньоазійської, кавказької та кримської селекції в Херсонській області. Встановлено, що в умовах даного регіону дерева досліджуваних сортів проходять протягом вегетації всі стадії сезонного розвитку і дають повноцінний урожай, причому відмічено певне відставання у проходженні фенологічних фаз у порівнянні з Кримом та Грузією. З’ясовано, що низькі (до мінус 21,3 град. С) зимові температури супроводжуються лише частковим пошкодженням однорічних пагонів та не впливають на врожай.
Надано порівняльну біохімічну характеристику плодів зізіфусу. З усіх сортів, які вивчалися, відібрано та рекомендовано для широкого розповсюдження найбільш адаптовані до умов південного Степу України.
1 іл.

Ключові слова: Zizуphus jujubа, сорти, фенологія, морозо- та посухостійкість, біохімія плодів.

<< Назад