Продуктивність чорної смородини на меліорованому дерново-слабопідзолистому піщаному грунті при застосуванні різних доз азотних добрив

УДК 634.723:631.442.1:631.84

Продуктивність чорної смородини (Ribes nigrum L.) на меліорованому дерново-слабопідзолистому піщаному грунті при застосуванні різних доз азотних добрив // Карась А.Я. //  Садівництво. – 2015. – Вип. 69. – С. 127-137. –  Бібліогр.: 7 назв. – укр.

Проведено короткий аналіз застосування корінної передпосадкової меліорації дерново-слабопідзолистого піщаного ґрунту Полісся України та внесення різних доз азотних мінеральних добрив в один і два прийоми, що істотно поліпшує фізичні фізико-хімічні та агрохімічні властивості його кореневмісного шару. Визначено найбільш оптимальну дозу вказаних добрив, яка в поєднанні з внесеними меліорантами у процесі передсадивної підготовки земельної ділянки позитивно впливає на ріст і врожайність насаджень чорної смородини  та біохімічний склад і якість ягід.
5 табл.

Ключові слова: передпосадкова підготовка, меліоранти, дерново-слабопідзолистий піщаний грунт, суглинок, торф, чорна смородина, азотні мінеральні добрива.

<< Назад