Обгрунтування оптимальних режимів робочих органів машини для мульчування пристовбурних смуг у багаторічних плодових насадженнях

УДК 631.333

Обгрунтування оптимальних режимів робочих органів машини для мульчування пристовбурних смуг у багаторічних плодових насадженнях / Тимошок І.В., Соколов В.О. //  Садівництво. – 2015. – Вип. 69. – С. 215-222. –  Бібліогр.: 10 назв. – укр.

Відмічено недоліки існуючих технологій утримання ґрунту в багаторічних плодових насадженнях із застосуванням гербіцидів, обґрунтовано доцільність і переваги укриття пристовбурних смуг мульчею у вигляді сипкого субстрату. Сформульовано мету,  представлено методику та програму експериментальних досліджень і наведено їх результати. Досліджено протікання процесу транспортування та розподілу мульчі по поверхні ґрунту. Визначено оптимальні конструктивні параметри та режим роботи складових механізмів машини, дотримання яких забезпечує необхідну якість виконання даної технологічної операції.
6 іл.

Ключові слова: пристовбурні смуги, гербіцидний пар, мульчування, машина, транспортери, режим роботи, розподіл мульчі, продуктивність, норма внесення, якісні показники.

<< Назад