Методологічне та агробіологічне обгрунтування доцільності вирощування яблуні на підщепі 54-118 у північних регіонах України

УДК 634.11: 631.52

Методологічне та агробіологічне обгрунтування доцільності вирощування яблуні (Malus domestica Borkh.) на підщепі 54-118 у північних регіонах України // Чухіль С.М., Бублик М.О., Павлюк В.В., Гончарук Ю.Д. // Садівництво. – 2015. – Вип. 69. – С. 83-94. –  Бібліогр.: 19 назв. – укр.

Представлено результати вирощування різних за походженням, силою росту і строками достигання сортів яблуні на підщепі 54-118 у період початкового (3-7-й) та масового плодоношення (8-11-й роки) при площі живлення дерев 5 х 3 м. Виділено сорти, кращі за показниками скороплідності, зимостійкості, продуктивності. Обгрунтовано  доцільність вирощування слабо- та середньорослих сортів при схемі посадки 3,5-4,0 х 1,5 м з метою досягнення щорічної врожайності вище 25-30, а у сприятливі роки 50-60 т/га. Визначено такі, що за умов інтенсивного садівництва не варто вирощувати на вищевказаній підщепі.
3 табл.

Ключові слова: яблуня, сорти, скороплідність, урожайність, якість, продуктивність, стійкість.

<< Назад