Добір перспективних сорто-підщепних комбінувань вишні для створення інтенсивних насаджень

УДК 634.23:631.541.1:631.96

Добір перспективних сорто-підщепних комбінувань вишні (Cerasus vulgaris Mill.) для створення інтенсивних насаджень // Кіщак О.А., Кіщак Ю.П., Лисанюк В.Г., Васюта В.М. //  Садівництво. – 2015. – Вип. 69. – С. 44-53. –  Бібліогр.: 13 назв. – укр.

Наведено результати оцінки восьми сортів вишні на чотирьох слаборослих вегетативно розмножуваних підщепах в саду. В перші роки після садіння  відмічалися відставання в рості й всихання дерев, відлами в місці щеплення сортів Подбєльська, Альфа і Тургєнєвка на ВСЛ-2. Причиною відламів було утворення в точці щеплення потужного пробкового ізолюючого шару по всьому профілю. Найвищою інтенсивністю ростових процесів відзначалися дерева на підщепах П-3 і П-7. Встановлено, що для найбільш об’єктивної оцінки сумісності сорто-підщепних комбінувань необхідно використовувати дерева трьох-чотирьохрічного віку, використовуючи методику U.Yadava, S.Doud (1978). Для створення інтенсивних насаджень досліджуваної культури рекомендовано перспективні сорти вишнево-черешневого походження, зокрема Чудо на ВСЛ-2, П-3, П-7 і Ночка на ВСЛ-2 і ПН, а також Тургєнєвка на П-3 і ПН.
2 табл., 1 іл.

Ключові слова: вишня, сорт, підщепа, насадження, збереженість дерев, сумісність, зав’язування плодів, урожайність, прибуток, рентабельність.

<< Назад