Status and prospects of apple production in raw orchards of Ukraine

DOI: 10.35205/0558-1125-2023-78-144-160
UDC 634.11:664.8


STATUS AND PROSPECTS OF APPLE PRODUCTION IN RAW ORCHARDS OF UKRAINE

T.Yе. KONDRATENKO, Doctor, Professor, Corresponding Member of NAAS of Ukraine
L.O. BARABASH, PhD,
Senior Research Worker
Institute of Horticulture, NAAS of Ukraine, 03027, Kyiv-27, 23, Sadova st.,
e-mail: labeko111@gmail.com
P.V. KONDRATENKO,
Doctor, Professor, Academician of NAAS of Ukraine
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, 01010, Kyiv, 9, M. Omelianovych-Pavlenko st.,
e-mail: kondratenko.pv@gmail.com

Canneries of Ukraine process 80-90 % of apples from the total volume of all fruit raw materials. Until recently, mainly fruits of the 3rd commercial grade, non-standard and unsuitable for storage, were used for processing. Today, in connection with the renewal and modernization of the canning industry, increasing requirements for the quality and safety of canned goods, raw materials with the specified quality parameters, which are indicated in the current DSTU 7075: 2009. Fresh apples for industrial processing, should be subject to industrial processing.
The need for high-quality raw materials necessitates the creation of raw material gardens, which will be established in special raw material zones of specialized processing enterprises, using specially selected varieties for a certain assortment of canned goods.
Scientists have substantiated that the best zones for locating such enterprises are Lisosteppe and Polissia, namely: Vinnytsia, Cherkasy, Chernivtsi and Zakarpattia regions, where large processing plants are located.
According to the results of many years of research, domestic scientists have selected a number of apple varieties of intensive type with high technological qualities of fruits. Among them, for the production of raw materials that will satisfy the requirements of the canning industry, those that have a high level of manifestation of economic and valuable characteristics and in intensive gardens ensure the profitability of production are recommended.
Until now, no models of raw apple orchards have been developed that could be recommended for farms that differ in size and form of ownership, the technology of growing such plantations that would ensure their rapid fertility, annual and high yield, high economic efficiency of production and processing has not been substantiated quality fruits. The solution of this urgent issue is timely, it will have theoretical significance and practical value for the field of horticulture and processing industry.
Key words: apples, raw materials, quality, variety, production, processing, orchard, economic efficiency.

Список використаної літератури

1.Сало І.А. Особливості розвитку ринку яблук в Україні та світі. Причорноморські економічні студії. 2017. № 15. С. 63-67.
2.Поперечна О. Україна плодово-ягідна. Farmer. 2007. № 2. С. 22-25.
3.FAOSTAT. Crops and livestock products. 2023. URL:  https://www.fao.org/faostat/ru/#data/QCL (дата звернення: 13.06.2023).
4.Мельник О.В. Тенденції зміни сортименту яблук в Євросоюзі. Новини садівництва. 2007. № 4. С. 18-24.
5.Agronews. URL:  https://agronews.ua/ (дата звернення: 13.06.2023).
6.Москалюк І.В. Продукти лікувально-профілактичного призначення на основі низькометоксильованого пектинового екстракту. Аграрний вісник Причорномор'я. 2010. Вип. 55. С. 145-149.
7.Сало І.А. Особливості розвитку ринку переробленої плодової продукції. Економіка та управління національним господарством. 2018. Вип. 25. С. 53-57.
8.Барабаш Л.О., Мазур К.В. Розвиток промислового садівництва в умовах євроінтеграційних процесів.  Економіка АПК. 2019.  № 12. С. 69-79. DOI: 10.32317/2221-1055.201912069.
9.Барабаш Л.О., Мухарський А.О., Фризюк Л.А., Чорна Г.А. Стан та основні тенденції виробництва яблук в Україні. Основи адаптивних технологій вирощування яблуні в Україні : монографія / за ред. І.В. Гриника. Київ, 2020.  С. 5-15.
10.Україна встановить рекорд експорту яблучного концентрату в сезоні-2022/23. URL: https://east-fruit.com/uk/novyny/ukrayina-vstanovyt-rekord-eksportu-yabluchnoho-kontsentratu-v-sezoni-2022-23/ (дата звернення: 13.06.2023).
11.Аналіз ринку переробки яблук в Україні, Польщі, Німеччині, Швеції та Великобританії. 2021 рік. URL: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-pererabotki-yablok-ukrainy-2021-god (дата звернення: 13.06.2023).
12.Самойленко А. Имунный яблоневый сад «МАИС»: использовать возможности природы. Садоводство и Виноградарство. Технологии и Инновации. 2017. № 2 (4). С. 26-28.
13.Мелешко К. Володимирські сади: як змінити собівартість яблук. Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації. 2019. № 2 (16). С. 30-34.
14.Найбільшою проблемою переробки яблук буде логістика. Agrotimes.ua. URL: https://agrotimes.ua/ovochi-sad/najbilshoyu-problemoyu-pererobky-yabluk-bude-logistyka/ (дата звернення: 13.06.2023).
15.Frechplaza. 30.06.2022. URL: https://www.freshplaza.com (дата звернення: 13.06.2023).
16.Громов Д. Мистецтво можливого. Садівництво по-українськи. 2022. № 6 (54). С. 12-15.
17.Мельник С. VI Національний День саду: садівництво нового покоління та технологій. Садівництво і виноградарство. Технології та Інновації. 2019. № 4-5 (18). С. 32-35.
18.Мелешко К. Конкуренція серед чіпсів: яблучні йдуть на зміну картопляним?  Agravery.com. 2021. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/konkurencia-sered-cipsiv-ablucni-jdut-na-zminu-kartoplanim (дата звернення: 13.06.2023).
19.Як на Новоселиччині виробляють натуральні соки без цукру та чипси з яблук. Шпальта. 2019. URL: https://shpalta.media/2019/10/29/yak-na-novoselichchini-viroblyayut-naturalni-soki-bez-cukru-ta-chipsi-z-yabluk-foto-video (дата звернення: 13.06.2023).
20.Рекомендації по сушінню плодів. Київ, 1963. 12 с.
21.Громов Д. Фрукти з любов’ю.  Садівництво по-українськи. 2022. № 6 (54). С. 80-84.
22.Егоров Б.В., Цюндык А.Г. Перспективы переработки и использования яблочных выжимок. Зернові продукти і комбікорми. 2015. Вип. 59. С. 38-43.
23.ДСТУ 7075:2009. Яблука свіжі для промислового перероблення. [Чинний від 2011-01-01]. К. : Держспоживстандарт України, 2010. 11 с.
24.Волошина В.В. Сорта яблони для технической переработки. Овочі та фрукти. 2020. № 1. С. 40-45.
25.Постоленко Є. Яблука для переробки. Садівництво по-українськи. 2016. № 2. С. 18-20.
26.Симиренко Л.П. Крымское промышленное плодоводство. Том 1. 1912. 746 с.
27.Кондратенко Т.Є. Сорти яблуні для промислових і аматорських садів України. Київ, 2010. 400 с.
28.Сухойван О.Г. Біохімічна і технологічна оцінка сортових яблуневих соків. Зб. наук. праць до 150-річчя від дня народження Л.П. Симиренка. Мліїв-Умань, 2004. С. 223-226.
29.Постоленко Є.П. Кращі сорти для виробництва яблучного соку. Овочі та фрукти. 2019. № 4. С. 64-66.
30.Кондратенко Т.Є., Войток Т.І. Роль сортів у формуванні стабільних урожаїв екологічно здорових і дешевих яблук універсального призначення. Садівництво.2009. Вип. 62. С.14-20.
31.Войток Т.І., Вінцковська Ю.Ю. Вплив погодних умов на формування сировинних властивостей плодів яблуні. Садівництво. 2015. Вип. 70. С.155-161.
32.Михайлова Є.В., Кондратенко Т.Є. Господарсько-біологічні особливості та хіміко-технологічна оцінка нових перспективних сортів яблуні в умовах Полісся України. Садівництво. 1997. Вип. 45. С. 15-26.
33.Scab Resistant Apple Cultivars for Juice Production / Mieszczakowska-Frąc M., Płocharski W., Kruczyńska D., Markowski J. Journal of Horticultural Research. 2021. Vol. 29(1). P. 23-34. DOI: 10.2478/johr-2021-0004.
34.Хіміко-технологічна оцінка сортових яблучних соків і виноматеріалів / Литовченко О.М., Кондратенко Т.Є., Войцехівський В.І., Приходько І.М. Садівництво. 2001. Вип. 52. С. 218-225.
35.Байлук С.І. Удосконалення технології виробництва сидру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук : 05.18.07. Ялта : Нац. інститут винограду і вина «Магарач» УААН., 2007. 108 с.
36.Постоленко Є. Производство сидра. Садоводство и виноградарство. Технологии и Инновации. 2017. № 2 (4). С. 91-93.
37.Луканін О.С., Мельник Н.Б., Чухіль С.М. Технологічна оцінка сортів яблук на придатність їх для виробництва плодових дистилятів. Вісник аграрної науки. 2013. № 7. С. 65-67.
38.Симиренко В.Л. Часткове сортознавство плодових рослин. Том 1. Яблуня. К.: Аграрна наука, 1995. 455 с.
39.Концепція розвитку садівництва в Українській РСР до 2005 року. Київ, 1980. 47 с.
40.Лівік П.Є. Проблеми садівничих господарств. Новини садівництва. 1997. № 1-4. С. 12-13.
41.Селецький В.П. Швидше запровадити все краще. Новини садівництва. 1997. № 1-4. С. 6-8.
42.Галузева програма розвитку садівництва України на період до 2025 року. Київ, 2008. 76 с.
43.Мельник О.В., Дрозд О.О., Мелехова І.О. Сировинні яблуневі сади (в Німеччині і Польщі).  Новини садівництва.  2007. № 3. С. 33-35.
44.Poldervaart G. Three days of school for former students. European fruitgrowers magazine. 2009. № 3. P. 25.  
45.Мельник О.В., Дрозд О.О. Re-проект у Західній Європі. Новини садівництва. 2009. № 1. С. 29-32.
46.Кисляченко М. Аграрний фронт.  Садівництво по-українськи. 2022. № 2-3 (50-51). С. 16-19.
47.Ярмак А. Садівникам варто інвестувати в яблучний бізнес. Kurkul.com. 2019. URL: https://kurkul.com/news/16980-sadivnikam-varto-investuvati-v-yabluchniy-biznes--yarmak (дата звернення: 13.06.2023).
48.Ярмак А. Обвал світового ринку яблучного концентрату та низькі ціни на промислове яблуко – причини та наслідки для садівників. East Fruit. 2018. URL: https://east-fruit.com/uk/plodoovochevyi-biznes/avtorski-blogi/obval-svitovoho-rynku-yabluchnoho-kontsentratu-ta-nyzki-tsiny-na-promyslove-yabluko-prychyny-ta-naslidky-dlya-sadivnykiv/ (дата звернення: 13.06.2023).
49.Громов Д. Ознаки стабілізації. Садівництво по-українськи. 2022. № 4 (52). С. 12-15.
50.Sustainable Apple Disease Management in China: Challenges and Future Directions for a Transforming Industry /  Liang X.,  Zhang R.,  Gleason Mark L., Sun G. Plant Disease. 2022. Vol. 106(3). P.786-799. DOI: 10.1094/PDIS-06-21-1190-FE.
51.Tradycyjne i innowacyjne kierunki zagospodarowania jabłek w Polsce / Płocharski W., Mieszczakowska-Frąc M., Rutkowski K., Konopacka D. Instytut ogrodnictwa. 2019. URL: http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/spr_2019/Broszura_Plocharski_2019_Tradycyjne_zad.3.5.pdf (дата звернення: 13.06.2023).
52.Крамарчук С.П. Вдосконалення обліку та аналізу матеріальних сировинних ресурсів : дис. … канд. екон. наук. Житомир, 2006. 183 с.
53.Медведєва Н.А. Закупка яблок для переработки (Великобритания) ВНИИТЕИ агропром. Grower. 1986. Vol. 105(16). Р. 51-52.
54.Барабаш Л.О. Агропромислова інтеграція в садівництві: суть, особливості та ефективність. Економіка та організація промислового садівництва України / за ред. О.М. Шестопаля.  К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2010. С.192-203.
55.Барщовський Т. Моє головне правило – жорсткий контроль навіть у дрібницях. 2022. URL: https://landlord.ua/news/taras-borshevskiy-moe-glavmoe-pravilo-zhestkiy-kontrol-dazhe-v-melochah/ (дата звернення: 13.06.2023).