SCIENTIFIC METHODICAL AND PRACTICAL INNOVATIONS OF THE INSTITUTE OF HORTICULTURE NAAS OF UKRAINE ON MAKING HEALTHY NUTRITIONAL PRODUCTS FROM THE FRUITS OF VIBURNUM, DEWBERRY, DOGWOOD AND WILD PLUM TREE

DOI: 10.35205/0558-1125-2022-77-146-162

UDC 527:631:663.252

SCIENTIFIC METHODICAL AND PRACTICAL INNOVATIONS OF THE INSTITUTE OF HORTICULTURE NAAS OF UKRAINE ON MAKING HEALTHY NUTRITIONAL PRODUCTS FROM THE FRUITS OF VIBURNUM, DEWBERRY, DOGWOOD AND WILD PLUM TREE

O.M. LYTOVCHENKO, Doctor, Professor

I.V. GRYNYK, Doctor, Professor, Academician of NAAS of Ukraine

T.Z. MOSKALETS, Doctor, Professor

V.V. MOSKALETS,
Doctor, Senior Research Worker, Docent

A.V. KUZNETSOV,
Post Graduate Student

Institute of Horticulture, NAAS of Ukraine, 03027, Kyiv-27, 23, Sadova st.,  e-mail: shunyascience@ukr.net, moskalets7819@i.ua, vetsuk11@gmail.com

S.V. KLYMENKO, Doctor, Professor

M.M. Gryshko National Botanical Garden of NAS of Ukraine, 01014, Kyiv, Tymiriazievska st, 1,  e-mail: nbg@nbg.kiev.ua

A.G. VOVKOGON, Doctor, Docent

Bila Tserkva National Agrarian University, 09117, Kyiv region, Bila Tserkva, 8/1, Soborna sq., e-mail: alinavovk1@ukr.net

The paper presents the results of evaluating the primary components (pasteurized natural monojuices) for the production of blended juices and syrups from the fruits of pre-selected species and cultivars of minor fruit and small fruit crops according to the biochemical (dry substances, sugar, acidity), physicochemical (sediment) and organoleptic (color, aroma, transparency) indicators.

The authors have described some elements of the methods of processing the berries of the above mentioned crops. The test technological works have enabled to establish the modes of the pasteurization of blended juices by means of the continuous pasteurization. In particular, when producing blended apple-wild plum tree and apple-viburnum juices and syrups the packing temperature is to be 85 °С. The temperature in the pasteurizer zones should be: for the first zone 85 °С, the second 28 and the third 20 °С. The time of exposure in the mentioned zones must be - 26, 6 and 3 minutes respectively. The elaboration the methodological recommendations on the technology for making healthy food products (juices and syrups from the fruits of minor crops) as well as the preparation of technological instructions for the manufacturing of blended blackberry juice, has been substantiated; blended apple-wild plum tree and viburnum-apple juices, dogwood-blackberry and dogwood-field syrups.

The technologies for making blended juices from blackberries, dogwood-blackberry syrup, blended apple-wild plum tree juice, dogwood-wild plum tree syrup, blended viburnum-apple juice have passed successfully the production testing at the IH NAAS.

The characteristics of ready-made healthy food products are presented: blended unclarified wild plum tree-apple juice "Kozatska mits", blackberry-apple juice "Medova ozhynka", viburnum-apple juice "Kalynonka" and blackberry-dogwood syrup "Medovyi rubin" and dogwood-honey "Medova badiorist" in order to interest scientists and industrial profile farmer in the processing and manufacturing fruit and small fruit products.

Key words: scientific methodical and practical innovations, techniques of processing the fruits of the minor fruit and small fruit, blended juices and syrups for the healthy nutrition.

Список використаної літератури

1. Селекційно-технологічні аспекти науково-обґрунтованого підбору окремих видів і сортів малопоширених плодових і ягідних культур для перспективних напрямів плодівництва та цільове використання їх плодів у контексті здорового харчування : монографія / за заг. ред. В.В. Москальця. Київ : ТОВ Центр учбової літератури, 2022. 300 с.

2. Попова Е.И. Инновационная технология приготовления фруктовых снеков для функционального питания из калины обыкновенной. Вестник Мичуринского ГАУ. 2017. № 3. С. 122-126.

3. Литовченко О.М. Напої здоров’я Литовченка О.М. Умань, 2010. 182 с.

4. Попович Н.А. К оценке опасности применения синтетических пищевых красителей. Современные проблемы токсикологии. 2000. № 2. С. 33-39.

5. Waggel W.J. Analysis of thresholds for carcinogenity. Toxicol. Lett. 2004. 144, № 1-3. P. 415-419.

6. Борисова И.В., Смирнова С.В. Пищевая аллергия у детей. Красноярск : Изд-во КраcГМУ, 2011. 150 с.

7. Смоляр В.І. Сучасні проблеми використання харчових добавок. Проблеми харчування. 2009. № 1-2. С. 5-13.

8. Клименко С.В. Малораспространенные плодовые растения как лекарственные. Інтродукція рослин. 2001. № 3-4. С. 37-44.

9. Меженський В.М., Меженська Л.О. Формування колекції та удосконалення методів нетрадиційних плодових і декоративних культур : монографія. Київ : ЦП Компринт, 2015. 480 с.

10. Селекційно-технологічні аспекти науково-обґрунтованого підбору окремих видів і сортів малопоширених плодових і ягідних культур для перспективних напрямів плодівництва та цільове використання їх плодів у контексті здорового харчування: монографія / за заг. ред. В.В. Москальця. Київ : ТОВ Центр учбової літератури, 2022. 300 с.

11. Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб : рекомендації. 2-е вид., доп. і перероб. / за ред. І.В. Шевчука. Київ : ПП Санспарель, 2021. 188 с.

12. Гриник І.В., Омельченко І.К., Литовченко О.М. Вітчизняні технології виробництва, зберігання та переробки плодів і ягід в Україні. Київ : Преса України, 2012. 120 с.

13. Технологічні основи формування якості виноматеріалів з плодів обліпихи у залежності від способів їх переробки та видового різноманіття дріжджів / О.М. Литовченко та ін. Садівництво. 2020. Вип. 75. С. 205-217.

14. Наукове обґрунтування результатів аналітичної селекції обліпихи крушиноподібної та розробки елементів технології переробки і виготовлення з її плодів напоїв функціонального призначення для здорового харчування: науково-практичні рекомендації / І.В. Гриник та ін. Новосілки, 2020. 84 с.

15. Методика проведення експертизи сортів рослин групи плодових, ягідних, горіхоплідних, субтропічних та винограду на придатність до поширення в Україні / за ред. С.О. Ткачик.  Вінниця, 2016. 85 с.

16. Методика проведення експертизи сортів рослин групи плодових, ягідних, горіхоплідних та винограду на відмінність, однорідність і стабільність / за ред. С. О. Ткачик. 2-ге вид., випр. і доп. Вінниця, 2016. 850 с.

17. ДСТУ 7159:2010. Консерви. Соки відновлені. Загальні технічні умови. [Чинний від 2011-10-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2011. 22 с.

18. ДСТУ 8474:2015. Плоди калини звичайної. Технічні умови. [На заміну РСТ УССР 1940-83; чинний від 2017-07-01]. Київ : УкрНДНЦ, 2018. ІІІ, 7 с.

19. ДСТУ 692:2004. Ожина свіжа. Технічні умови. [Чинний від 2005-07-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2005. 11 с.

20. ДСТУ 7024:2009. Кизил свіжий. Технічні умови. [Чинний від 2011-01-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2010. 16 с.

21. ДСТУ 7075:2009. Яблука свіжі для промислового переробляння. Загальні технічні умови. [Чинний від 2011-01-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2010. 15 с.

22. ДСТУ ISO 2173:2007. Продукти з фруктів та овочів. Визначення розчинних сухих речовин рефрактометричним методом (ISO 2173:2003, IDT). [Чинний від 2009-01-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2010. 12 с.

23. ДСТУ 4954:2008. Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання цукрів. [Чинний від 2009-01-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. 12 с.

24. ДСТУ 4373:2005. Фрукти, овочі та продукти їх переробляння. Методи визначання вмісту поліфенолів. [Чинний від 2006-04-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 6 с.

25. ДСТУ 8069:2015. Продукти перероблення фруктів та овочів. Титриметричний метод визначення пектинових речовин. [Чинний від 2017-01-01]. Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2017. 13 с.

26. ДСТУ 4283.2:2007. Консерви. Соки та сокові продукти. Частина 2. Номенклатура та вимоги. З поправками. [Чинний від 2007-08-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2007. 36 с.

27. ДСТУ 4008-2001. Консерви. Соки фруктові, овочеві та овоче-фруктові для дитячого харчування. Технічні умови. [Чинний від 2001-10-01]. Київ : Держстандарт України, 2001. 76 с.

28. ДСТУ 4623:2006. Цукор білий. Технічні умови. Із поправками та зміною. [Чинний від 2007-07-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. № 1, 18 с.

29. ДСТУ 7804:2015. Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи. [Чинний від 2016-04-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 24 с.

30. ДСТУ 8058:2015. Консерви фруктові, овочево-фруктові з біологічно активними компонентами для дієтичного використання в дитячому харчуванні. Технічні умови. [Чинний від 2017-01-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2018. 25 с.

31. ДСТУ 7040:2009. Фрукти, овочі та продукти їх переробляння. Консерви м`ясні та м`ясо-рослинні. Готування проб до лабораторних аналізів. [Чинний від 2011-01-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2010. 7 с.

32. Fruits of new selection forms and varieties of snowball tree for manufacture products therapeutic and prophylactic meaning / Т.Z. Moskalets, V.V. Moskalets, А.Н. Vovkohon, О.V. Knyazyuk. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019. Vol 10, № 4. P. 176-187.

33. Modem breeding and cultivation of unpopular fruits and berries in Ukraine / Т.Z. Moskalets et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9(3). Р. 204-213.